วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสสนับสนุนมหาจุฬาฯ

can you buy isotretinoin online yahoo วันที่ 11 เมษายน 2563 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มูลนิธิธรรมกาย พร้อมคณะศิษย์มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 200 หลอด โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ดร.ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะฯเป็นผู้แทนในการรับมอบ และได้มอบ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 100 หลอด แด่คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสันติศึกษา และได้รับความเมตตาจาก พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ผศ., ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สันติศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันไวรัสเหล่านี้กองกิจการนิสิตจะได้จัดสรรให้กับพระนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org