วัดพระธรรมกายร่วมคณะศิษย์ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สนับสนุนโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และนายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมสบทบสนับสนุนการดำเนินงานตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ณ วัดที่ตั้งโรงทานตามพระดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โดยผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมสบทบสนับสนุนการดำเนินงานตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ยังสถานที่ตั้งโรงทาน ประกอบด้วย 1.น้อมถวายฯ แด่พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2.น้อมถวายฯ แด่พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3.น้อมถวายฯ แด่พระครูวิจิตรปริยัตยากร, ดร. เจ้าอาวาสวัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พระมหาบัญชา สารคนฺโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
ในโอกาสนี้ ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับ บริษัท บาร์เทอร์ สมาร์ท จำกัด โดย พ.ต.ดร.ธนพงศ์ จันทร์ทอง, คุณอมรรัตน์ วงศ์ประสิทธิ์ ร่วมกับสมาชิกฯ พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบน้อมถวายอุโมงค์โฟม Anti COVID-19 สำหรับพ่นละออง Ethy Alcohol เป็นสาธารณสงเคราะห์บริการประชาชน เพื่อส่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “””