วัดพระธรรมกายมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19 วัด โรงพยาบาล และสถานศึกษากว่า 21,000 ชุด

can i buy Lyrica online พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ที่ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกาย ได้จัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดขนาด 50 ml. จำนวน 4,000 ขวด เพื่อเตรียมนำลงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี และกระจายลงพื้นในต่างจังหวัดมอบแก่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ โดยแต่ละจังหวัดจะไปมอบช่วยเหลือวัด สถานพยาบาล หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างตลอดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน รวม 21,000 กว่าชุด อาทิ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองหวงกั่ง มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน, ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสถวายพระนิสิตนานาชาติ มจร., ถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสแด่สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา, มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์, มอบเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 แก่นายอำเภอคลองหลวง และถวายคณะสงฆ์ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น…