รพ.บางปะกอก2จับมือห้างฟิวเจอร์สร้างความั่นใจปชช.ป้องกันโควิด-19

ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ โซนสปอร์ตไลท์ ชั้นจี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดกิจกรรม “รวมพลังรู้เท่าทันไวรัสโควิด-19” รณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันไวรัสอย่างตระหนัก ไม่ตระหนก แจกประกันภัยโควิด-19 ฟรี จำนวน 2,000 ราย ระหว่างวันที่13-15 มีนาคม 2563 กิจกรรมรวมพลังรู้เท่าทันไวรัสโควิด-19 จัดขึ้นโดยความร่วมโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต และ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ และบริษัทประกันภัย เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักในการดูแลสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอบข้อสักถาม ประกอบด้วย พญ.ปราชญ์นรี จันทรัตน์ เรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19

,      คุณอัศรา แก่นพรม เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน First Aid & CPR , นพ.ชนัทพงษ์ ชนัทนาวา เรื่อง วิธีป้องกันสุขภาพกายและผิวจากฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 และมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการป้องดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี, เวิร์คช้อปสอนทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ พร้อมบูทจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ สำหรับลูกค้าที่ ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท รับฟรีประกันภัยโควิด-19 จำนวนจำกัด 600 คนต่อวัน และร่วมทำหน้ากากผ้า ตรวจสุขภาพฟรี

ด้าน นพ.วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 กล่าวว่า ทางโรงพยาบาล ร่วมศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมกันรณรงค์ รวมพลังรู้เท่าทันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปให้รับทราบว่าเราจะป้องกันตัวอย่างไรเกี่ยวกับการที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เราต้องมีสติ อย่าไปตระหนก มีความตระหนักในการป้องกันตนเอง โดย 1.กิน ร้อน ช้อนกลาง 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย 3.ล้างมือบ่อย ๆ จะล้างด้วยน้ำเปล่าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ล้างให้สะอาด ในวันนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดบูธ สอน 6 ขั้นตอนของการล้างมือ เพื่อให้มือสะอาด และปราศจากเชื้อต่าง ๆ มีคุณหมอมาให้ความรู้ เกี่ยวกับด้านการป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ได้มีกิจกรรมสอนการทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ทดแทนหน้ากากที่ประชาชนใช้ทั่วไป หน้ากากผ้าสามารถนำไปซักแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้จะช่วยให้ประหยัด เนื่องจากในปัจจุบันหาซื้อหน้ากากยากมาก กิจกรรมตลอด 3 วันเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันไวรัสอย่างตระหนัก ไม่ตระหนกร่วมกันฝ่าฟัน ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน….