มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งทุกวัน

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 พระครูสมุห์ สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร แจ้งว่า อาสามัครฝ่ายโภชนาการวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย บรรจุถุงยังชีพ 2,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งได้จากกิจกรรมตักบาตรฉลองพระบวชในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์กว่า 5,000 รูป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ นางสาวบุญจันทร์ บ่อไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย กล่าวเพิ่มติมว่า ท่านที่มีกุศลจิตศรัทธาสามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในเวลา 07.30 – 18.00 น. ทุกวัน ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 02-831-1000 , 0875137774 …