ผู้ว่าร่วม14องค์กร รำลึก120ปี วันพระราชสมภพสมเด็จย่า

http://debashishbanerji.com/category/consciousnesswriting/page/2/ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2563 มอบทุนการศึกษาและรถเข็นวีลแชร์ผู้สูงอายุ และเปิดสนามเปตองเฉลิมพระเกียรติ์ “สมเด็จย่า”
บรรยากาศภายในงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส จำนวน 20 คน และมอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน 4 คันให้กับผู้สูงอายุ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้โยนลูกเปตองเปิดสนามเปตอง ซึ่งงานในวันนี้ องค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมกันจัดงานจำนวน 14 องค์กร นำโดยศูนย์ประสานงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี สมาคมนักข่าวปทุมธานี กลุ่มเครือข่ายจักรยานปทุมธานี จักรยานสามวัย และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเปิดสนามเปตองเฉลิมพระเกียรติ์ “สมเด็จย่า” เป็นโครงการที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งกับคณะผู้จัดงานทั้ง 15 องค์กรได้ร่วมมือร่วมแรงกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่องค์พระราชูปถัมภ์ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ่งบอกถึงความรัก ความสามัคคี เป็นหมู่คณะ การสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของประเทศ.