ผู้ว่าร่วม14องค์กร รำลึก120ปี วันพระราชสมภพสมเด็จย่า

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2563 มอบทุนการศึกษาและรถเข็นวีลแชร์ผู้สูงอายุ และเปิดสนามเปตองเฉลิมพระเกียรติ์ “สมเด็จย่า”
บรรยากาศภายในงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส จำนวน 20 คน และมอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน 4 คันให้กับผู้สูงอายุ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้โยนลูกเปตองเปิดสนามเปตอง ซึ่งงานในวันนี้ องค์กรภาคประชาสังคมที่ร่วมกันจัดงานจำนวน 14 องค์กร นำโดยศูนย์ประสานงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี สมาคมนักข่าวปทุมธานี กลุ่มเครือข่ายจักรยานปทุมธานี จักรยานสามวัย และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเปิดสนามเปตองเฉลิมพระเกียรติ์ “สมเด็จย่า” เป็นโครงการที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งกับคณะผู้จัดงานทั้ง 15 องค์กรได้ร่วมมือร่วมแรงกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่องค์พระราชูปถัมภ์ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ่งบอกถึงความรัก ความสามัคคี เป็นหมู่คณะ การสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณการร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของประเทศ.