ปทุมธานี ชาวรังสิตร่วมบุญตักบาตรพระ9วัด99รูปถวายเป็นพระราชกุศล สบทบมอบทานสู้ภัยโควิด-19

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ 9 วัด 99 รูป ปีที่ 47 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางศรัทธาของข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่าย พ่อค้า และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ 9 วัด 99 รูป มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยพระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวเผดียงสงฆ์ ขอฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ เพื่อจัดสรรข้าวสาร-อาหารแห้ง ที่คณะสงฆ์ได้รับบิณฑบาตเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 มอบถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 9 วัด ที่มารับบิณฑบาตในงานบุญพิธีฯ, ส่วนที่ 2 มอบถวายแด่คณะสงฆ์ประเทศเมียนมา และประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านองค์การพุทธโลก และส่วนที่ 3 มอบสมทบโครงการมอบทาน มอบธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เพื่อมอบให้กับประชาชน เป็นสาธารณสงเคราะห์ ภายหลังเสร็จสิ้นงานบุญพิธีฯ คณะเจ้าภาพ และผู้ประกอบการ ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมกันออกร้านจัดซุ้มอาหาร จำนวนกว่า 50 ร้านค้า เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมบุญในวันนี้

ด้านนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การทำบุญตักบาตร เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยะประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป จึงถือเป็นมหากุศล ที่ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ร่วมกับ ชาวรังสิต องค์กรภาคีเครือข่ายฯ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 วัด 99 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 47 ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้ พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม อีกด้วย

ส่วนนางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 วัด 99 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันชาติ และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ การจัดงานครั้งนี้สำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชาวรังสิต พ่อค้าประชาชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้.