จิราพร อัด รัฐมีเงินแจกเที่ยว”ชิมช้อปใช้”แต่ช่วยน้ำท่วมต้องขอบริจาค

วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 1,000 บาทวันแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยว และเงินที่แจกอาจไปไม่ถึงเศรษฐกิจฐานราก สุดท้ายไหลเข้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เช่นเดิม เป็นมาตรการที่ไม่ได้ผล เพราะมีจุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ มาตรการนี้ถูกนำไปใช้เพียงครั้งเดียว ไม่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังมองว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต เพราะประชาชนกำลังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถึง 13 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 11 ของโลก

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ในมาตรการชิมช้อปใช้ เป็นงบลงทุนซึ่งมาจากภาษีของประชาชน ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ผล ต้องมีผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปแบบของภาษี เพื่อสร้างรายได้ให้รัฐ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจที่จะจับจ่ายใช้สอยจากการผลิต ซึ่งจะต่อเนื่องและยั่งยืนกว่า

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เสนอให้รัฐบาลเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดทั้งในภาคเหนือและอีสานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนก่อน

“แทนที่รัฐบาลจะแจกเงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว มาดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจะดีกว่า การมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในเบื้องต้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และที่สำคัญประชาชนจะได้ไม่คาใจว่ารัฐบาลนี้มีเงินแจกให้คนท่องเที่ยว แต่เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลับต้องขอรับบริจาค”นางสาวจิราพร กล่าว…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ