กกต.แถลงสรุปคะแนน สส.จ.ปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการ

buy isotretinoin online fast delivery เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ปทุมธานีได้เผยสรุปคะแนนเลือกตั้ง สส. อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 6 เขต ดังนี้
เขต 1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,142 คน มีผู้แสดงตน 110,858 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย 42,433 คะแนน, นางพัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ อนาคตใหม่ 20,280 คะแนน, นายสมัย รามัญอุดม พลังประชารัฐ 18,144 คะแนน
เขต 2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 151,310 คน มีผู้แสดงตน 104,175 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายศุภชัย นพขำ เพื่อไทย 40,094 คะแนน, นายภัทรพล จันทรโคตร อนาคตใหม่ 19,247 คะแนน, นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย พลังประชารัฐ 17,199 คะแนน
เขต 3 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,386 คน มีผู้แสดงตน 98,421 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ อนาคตใหม่ 29,780 คะแนน, เพื่อไทย 28,874 คะแนน , พลังประชารัฐ 16,655 คะแนน
เขต 4 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,474 คน มีผู้แสดงตน 100,122 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย 25,187 คะแนน, พ.จ.อ.วิชัย หัสดี อนาคตใหม่ 23,356 คะแนน, นางสาวหงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ พลังประชารัฐ 18,279 คะแนน
เขต 5 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,829 คน มีผู้แสดงตน 112,339 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย 34,273 คะแนน, พันเอกมานพ ชมชู อนาคตใหม่ 25,292 คะแนน, นายจิรชาติ ชายวงศ์ พลังประชารัฐ 20,337 คะแนน
เขต 6 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,765 คน มีผู้แสดงตน 107,575 คน จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเลือกตามลำดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายพิษณุ พลธี ภูมิใจไทย 31,379 , นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ เพื่อไทย 30,554 คะแนน, นางโสภิตา เจริญกัลป์ อนาคตใหม่ 16,370 คะแนน.