28 ลูกจ้างโรงแรมดังย่านคลองหลวงเฮเตรียมได้รับเงินเยี่ยวยา 2.9ล้านบาท หลังถูกเลิกจ้าง

Old Shinyanga ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหนังสือคำสั่งพนังงานตรวจแรงงาน เพื่อให้ 28 ลูกจ้างโรงแรมแมนฮัตตัน คลองหลวงปทุมธานี มีสิทธิ์ได้รับเงิน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง เงินประกันการทำงานที่ ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หลังถูกเลิกจ้างเพราะผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ด้าน นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หลังจากพนังงานตรวจแรงงานแล้วจึงได้ออกคำสั่ง เพื่อให้ลูกจ้างจำนวน 28 ราย มีสิทธิ์ได้รับเงิน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง เงินประกันการทำงานที่ ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้ลูกจ้างจำนวน 2,970,000 บาท เมื่อลูกจ้างได้รับคำสั่งพนังงานตรวจแรงงานแล้วประสานประกันสังคม เพื่อใส่ข้อมูลลงระบบ คาดว่าไม่เกิน 2 อาทิตย์จะได้รับเงิน
ในส่วนของบริษัทอริยะการทอ จำกัด ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เกิดสถานการติดค้างการจ้างเงินลูกจ้างเป็นระยะ จนยึดเยื้อและไม่บอกลูกจ้างว่าจะเลิกจ้าง จนกระทั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าไปที่บริษัทฯ เพื่อพูดคุยกับลูกจ้างทั้งหมดพร้อมให้กรอกข้อมูลของลูกจ้างแต่ละคน และชี้แจงกับบริษัทเพื่อให้ทำหนังสือบอกเลิกจ้าง เพื่อที่จะให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ตามมา ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามบริษัทให้ทำหนังสือเลิกจ้าง เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างทั้ง 140 ราย


ส่วน นางสุดารัตน์ เทียมคำ อายุ 27 ปี กล่าวว่า ตนเองเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาทำงานที่จังหวัดปทุมธานี ที่โรงแรมแห่งนี้มานาน 2 ปีแล้ว โดยทำงานเป็นพนังงานบัญชี หลังจากสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงแรมต้องหยุดไป ซี่งก็ไม่ทราบว่าจะเปิดเมื่อไร ทางโรงแรมก็ไม่ได้บอกเลิกจ้าง และไม่ได้เงินเดือน ทำให้ตนเองต้องประสบปัญหาด้านการเงิน มากจำเป็นจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้าน ค่างวดรถ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแม่ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล ค่าเรียนลูก จึงต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเพื่อที่นำเงินมารักษาแม่ที่ป่วย และนำเงินส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายภายในครอบครัว วันนี้ต้องขอบคุณ และดีใจที่หน่วยงานภาครัฐของกระทรวงแรงงานได้ยื่นมือเข้ามาช่วย พนังงานและครอบครัวที่กำลังลำบากมากอยู่ในขณะนี้.