โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นพ.รังสรรค์ บุตรชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ร่วมโครงการ


ภายในกิจกรรมมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะโภชนาการเกินที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินกว่า 23 กก.ต่อตรม. หมายถึงเริ่มอ้วน อ้วน อ้วนมาก จำนวน 100 คน มาให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โทษและภัยจากการสูบบุหรี่และภัยจากการดื่มสุรา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับความรู้และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนกลุ่มเสี่ยง…