แพนเค้ก ร่วมเครือข่ายSMEร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้ปันสุขสู้โควิด-19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 แพนเค้ก เขมนิจ ดาราใจบุญชื่อดังพร้อมกลุ่มเครือข่าย SME รุ่นใหม่ ( Newgen SME) นำโดยนายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ ประธานเครือข่ายฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ ซึ่งมี พล.ร.ท.ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือน จก.ก พร.ทร ผู้มีจิตกุศลเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของต่าง ๆ เช่น บะหมี่สำเร็จรูป น้ำดื่ม สบู่ นม กาแฟ ฯลฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นผ่านทางตู้ปันสุข หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ถึงแม้โครงการตู้ปันน้ำใจจะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมารับของที่ได้รับบริจาคเพื่อการดำรงชีพได้ในเวลา 9.00-11.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น. ทุกวันทำการผ่านตู้ปันสุข ตั้งอยู่หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การเปิดตู้ปันสุขจะเปิดใน 2 ช่วงเวลาดังกล่าว หรือประชาชนที่มาต่อแถวรับการบริจาคในเวลาเปิดตู้ได้รับอาหาร และเครื่องใช้จนครบทุกคน…