เครื่อข่ายผู้ป่วยมูลนิธิมงคล จงกล ธูปกระจ่าง เข้ายื่นหนังสือต่อกรมการแพทย์

วันที่ 2 พ.ค.62 ที่ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นางสมพร  ไชยมาตย์  อายุ 55 ปี ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยที่มาทำการรักษาที่สถานพยาบาลมูลนิธิมงคล จงกล  ธูปกระจ่าง พร้อมชาวบ้านกว่า 30 คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือเรื่องขอให้ออกใบรับรองผลการตรวจสอบสถานพยาบาลมูลนิธิมงคล จงกล  ธูปกระจ่าง สืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลของมูลนิธิฯ ช่วงที่ผ่านมาโดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในผลการตรวจสอบว่าสถานพยาบาลดังกล่าววว่าสามารถดำเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยแบบที่ผ่านมาได้หรือไม่  ทำให้ทั้งผู้ให้การรักษาเอง และผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจและเคลือบแคลงใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเข้าตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ยอมบอกผลการตรวจสอบ  ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับผลกระทบเพราะได้ทำการรักษามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันนี้สถานพยาบาลแห่งนี้ได้ปิดดำเนินการไปแล้วจนกว่าทางกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว  ทางเครือข่ายผู้ป่วยจึงขอความชัดเจนให้ทางกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการรักษาพยาบาลต่อไปโดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

1.ถ้าเปิดดำเนินการได้และรักษาพยาบาลได้  ต้องมีการออกหนังสือรับรองชัดเจนเพื่อความสบายใจและความเข้าใจของทุกฝ่ายและต้องยุติการเข้าไปตรวจสอบในลักษณะเหมือนที่ผ่านมาโดยสามารถตรวจสอบได้ตามรอบปกติ 

2.ถ้าสถานพยาบาลกระทำผิดหรือไม่ถูกต้องก็ให้ออกหนังสือว่าเพราะเหตุใดจึงเปิดรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้โดยไม่ปล่อยให้เป็นประเด็นที่คลุมเครือเหมือนที่ผ่านมา  โดยขอทราบผลภายใน 7 วัน        

โดยมีพลเรือเอก  ชาญชัย  เจริญสุวรรณ  นายกสภาการแพทย์แผนไทยมาเป็นผู้รับหนังสือ  และให้คำมั่นว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมต่อไปแต่ต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว…

มีคลิปข่าว