อนุทิน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและ อสม. สู้ภัยโควิด-19

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 เมายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 มีการตรวจคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามระเบียบและเว้นระยะห่าง ก่อนร่วมพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเหล่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รับดอกกุหลาบเพื่อขอบคุณที่ให้บรรจุเป็นข้าราชการ มีนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมแพทย์ พยาบาล ให้การตอนรับ ในส่วนของโรงพยาบาลปทุมธานีมีบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งหมดจำนวน 1,200 คน ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ประกอบด้วย แพทย์ จำนวน 10 คน พยาบาล จำนวน 71 คน และบุคลากรทางการแพทย์ตำแหน่งอื่น ๆ อีกจำนวน 300 ตำแหน่ง จากนั้นทางคระได้เดินดูความพร้อมการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 19 ได้แก่ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ , ห้องสังเกตอาการ , ห้องฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลปทุมธานีให้บริหารจัดการใช้อุปกรณ์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลฯต้องการขอรับบริจาคโลหิตจำนวนมาก

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนเองได้เดินทางมาในวันนี้อยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีถึง 1,000,000คนทั่วประเทศไทย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ อสม.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองประชาชนตามจุดตรวจตามด่านต่าง ๆ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกท่าน และก็ขอขอบคุณทุกท่าที่เสียสละเวลาและกาย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่วน นางสาวชิดสุภางค์ คบมิตร ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ กล่าวว่า ในนามพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานี ต้องขอขอบคุณ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนให้บรรจุพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นข้าราชการ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขรู้สึกมีความั่นคงในอาชีพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และจะต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ…