อดีตนายก อบต.ลำลูกกาสนับสนุนอสม.มอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำวันผู้ป่วยติดเตียง

ที่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 (คลองเก้า) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายสุภาพ ระดมเล็ก อดีตนายก อบต.ลำลูกกา และครอบครัวได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ประจำวันต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำลูกกา
ด้าน นายสุภาพ ระดมเล็ก อดีตนายก อบต.ลำลูกกา กล่าวว่า เนื่องจาก อสม. ตำบลลำลูกกา ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทั้ง 18 หมู่ในพื้นที่ตำบลลำลูกกา ตนเองและครอบครัวจึงอยากที่จะมอบปกรณ์และเครื่องใช้ประจำวันต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำลูกกา ซึ่งบางท่านอยากได้เตียงนอน รถเข็น แพมเพิสผู้ใหญ่ อุปกรณ์พยุงเดิน นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ อสม. เป็นชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและความดัน เพื่อตรวจผู้ป่วยในพื้นที่และยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับ อสม.ที่ทำงานในพื้นที่อีกด้วย.