วัดโกเมศรัตนารามชวนร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์

เมือ่เวลา 16.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) อายุ 91 ปี 70 พรรษา เจ้าอาวาส วัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ สูง 45 เมตร ฐานเจดีย์กล้าง 38 เมตร บรรจุและรวบรวม


พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ กล่าวว่า ได้พลิกทุ่งหญ้าเป็นทุ่งนาบุญ พื้นที่ 30 ไร่ โดยการสร้างวัดโกเมศรัตนารามแห่งนี้ เป็นเวลากว่า 30 ปี เพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการทางโลกและทางธรรมของพระภิกษุสงฆ์สามเณร เป็นสถานที่พักอาศัยและเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่อบรมในด้านการปฎิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจ เป็นกำลังของศาสนาและสังคม ในส่วนของการสร้างโกเมตไตรรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฎิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป และเป็นกำลังในการเผยแพร่พุทธศาสนาเกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร สร้างสรรค์สังคมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้มาสักกาละบูชาและปฏิบัติบูชา

ซึ่งโกเมตไตรรัตนเจดีย์ มี 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1.ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากดินแดนต่าง ๆ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปปั้นพระเถรานุเถระ และชั้นที่ 3 ประดิษฐานรูปปั้นพระเกจิอาจารย์จากภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างโกเมตไตรรัตนเจดีย์ขึ้น จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ หากไม่สามารถเดินทางมาร่วมบุญได้ สามารถโอนปัจจัยบริจาคได้ที่ บัญชี “กองทุนวัดโกเมศรัตนาราม” เลขบัญชี 188-2-10705-3 (TMB) และสอบถามรายละเอียดที่พระธรรมเมธาจารย์ 061-4452528 , 02-2823827