วัฒนธรรมชวนเที่ยวมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์เลิศล้ำวัฒนธรรม4จังหวัดภาคกลางปริมณฑล

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และนายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานโครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ด้าน นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนา ด้านต่างๆ ของประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562-2564) ในประเด็น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ส่วน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด ผ่านการ นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิต เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เกือบ 100 รายการ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดปทุมธานี อาทิเช่น จิตรกรรมบนใบบัว ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ดอกบัวประดิษฐ์ ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว ปลาดุกสมุนไพร น้ำนมข้าวยาคู 2.จังหวัดนนทบุรี อาทิเช่น หัวโขนจิ๋ว พวงมาลัยมือ หมวกจักสานจากต้นกก ขนมเทียนสลัดงา ทอดมันหน่อกะลา น้ำพริกเผาบ้านร้อยปี ไข่เค็มสมุนไพร 3.จังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น การวาดรูปด้วยปลายมีด ผ้ามัดย้อมจากลูกพิลังกาสา สานกระเป๋าใส่แก้ว จักสานผักตบชวา กระเป๋าสานจากปอ กุ้งเหยียด ลอดช่องโบราณ ขนมพื้นบ้านพระประแดง ปลาหมอทอดแดดเดียว ขนมจากใจ ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ขนมไทยบางเสาธง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา บางโฉลง 4.จังหวัดนครปฐม อาทิเช่น ฐานบัวรองพระพุทธรูป (ดินปั้น) ดอกไม้ดินปั้น ครอบแก้วมงคลศิลป์ ยาดมเปลือกส้มโอ มะม่วงน้ำปลาหวาน เมี่ยงคำโบราณ ข้าวหมกไก่ หมี่กรอบ น้ำพริกสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะแม่เอย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดรวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อาทิ สุนารี ราชสีมา รุ่ง สุริยา และเต้ย ไมค์ทองคำ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่น…