พุทธศาสนิกชนร่วมวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มต้นแรกพร้อมเสาไม้มงคล999ต้นสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ

ที่วัดสายสุวพรรณ ตั้งอยู่ถนนเลียบคลองแอล 3-4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก และพิธีตอกเสาไม้มงคล 999 ต้น สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานในพิธีฯ ได้รับเกียรติจากคุณจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคี รวมศรัทธาชุมชนรอบวัดร่วมสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เข้าสู่มณฑลพิธีพื้นที่ก่อสร้างอุโบสถ จากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเสาเข็มและเสาไม้มงคล โดยมี ดร.กฤษฎา – คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เป็นประธานนำกล่าวคำถวายฯ เมื่อถึงเวลามหามงคล คือ เวลา 14.29 น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ใจกลางพื้นที่ก่อสร้างอุโบสถ ประกอบพิธีปิดทอง และตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก พิธีตอกเสาไม้มงคล 999 ต้น พิธีหล่อพระพุทธรูปประจำตัว และระฆังประจำวัด ตามลำดับ โดยในช่วงท้าย พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันโปรยหินอัญมณีมหามงคล และทรายแก้วมหามงคล เป็นฐานรากรองรับเขตอุโบสถ ด้วยความปลื้มปีตีใจ

สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างวัดสายสุวพรรณนั้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, เพื่อบูชาพระคุณแด่บูรพาจารย์ 5 รูป ได้แก่ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ และ ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ เพื่อเป็นศาสนสถานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระภิกษุ–สามเณร, อุบาสก–อุบาสิกา เป็นสถานที่สาธยายพระไตรปิฎก และบรรยายธรรม
ในส่วนรูปแบบอุโบสถวัดสายสุวพรรณที่พุทธศาสนิกชนได้รวมศรัทธาเพื่อเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างนี้ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ขนาดภายในโถงอุโบสถชั้น 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 33 เมตรรวมพื้นที่ระเบียง และลานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ กว้าง 42 เมตร ยาว 85.6 เมตร ส่วนชั้น 1 ใต้อุโบสถเป็นห้องปฏิบัติธรรม กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร เพดานสูง5 เมตร ชั้น 1 ของอุโบสถ มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแบบอเนกประสงค์ร่วม 1,500 ตารางเมตร ความสูงอุโบสถ 2 ชั้นรวม 24.8 เมตร สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ โดยตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศิลป์ เน้นหลักความแข็งแรง คงทน เรียบง่าย แต่สง่างาม รูปแบบหลังคาเป็นทรงจั่วโค้งซ้อนกัน 3 ชั้น
โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โทรศัพท์ 02-533-1121, 02-533-1859 และพระมหาวินิจ อาจารสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดสายสุวพรรณ โทรศัพท์ 086-758-5348 หรือสามารถร่วมบุญด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี วัดเขียนเขตโดยพระเทพรัตนสุธี สำนักสงฆ์สายสุวพรรณ เลขที่บัญชี 028-7-04531-4 …