ปทุมธานี กกต.ปทุมธานีจับมือหลายภาคส่วนพร้อมซุปเปอร์ฮีโร่เดินรณรงค์เลือกตั้งอบจ.โค้งสุดท้าย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ศาลหลักเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี “20 ธันวา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส” มี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวรางงาน โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และภาคประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

บรรยากาศพิธีเปิด นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี , ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี , ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) , อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมจำลองหย่อนบัตรลงหีบบัตรทั้ง 2 ใบ ประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จากนั้นได้เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ขณะนี้เริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้าย ภายในขบวนเดินรณรงค์มีประชาชนหลากหลายอาชีพและเหล่านักเรียนนักศึกษาถือธงชาติผืนยาว บางส่วนแต่งกายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ชวนเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย
ด้าน นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการเดินรณรงค์เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง สามารถออกไปใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง อิสระ ปราศจากการครอบงำ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับจังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 7 อำเภอ 36 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,540 หน่วย มีจำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 891,937 คน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และลดจำนวนบัตรเสีย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีของเรา.