บิ๊กแจ๊สมองอนาคตซื้อโป๊ะเรือแบคโฮลอกคลองช่วยชาวบ้านพร้อมปลูกต้นไม้วัน สิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ประตูระบายน้ำ ปากคลองระบาน้ำที่ 12 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี และนายเสวก ประเสริฐสุข ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 ปทุมธานี พร้อมทีมงานคนรักปทุมได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านเกษตรกร นำโป๊ะเรือรถแบคโฮเพื่อใช้ในการขุดคลองที่ตื่นเขิน ลงพื้นที่คลองสิบสอง เพื่อกำจัดวัชพืชและหญ้าที่ขึ้นรกเต็มคลองพร้อมขุดลอกสันดอนดินเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง , นายกเสวก ประเสริฐสุข , นายธนบูรณ์ กาษฐะโกศล เลขานุการชมรมนักกฎหมายเพื่อมวลชน , นายสุริยา ธรรมธารา ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. เขต1 อ.หนองเสือ ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่วัดพวงแก้ว คลองแปด ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมรณรงค์เรื่องการดูและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศที่เราหายใจ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณวัด เพื่อส่งเสริมในการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มความชุ่มชื้น อันนำมาสู่การลดภาวะโลกร้อน ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกหลากหลายชนิด ได้แก่ เหลืองปรีดียาธร , ต้นแคนา , ต้นชงโค , ต้นบุหงาส่าหรี , ต้นมาฮอกกานี , ต้นพิกุล เป็นต้น รวมมากกว่า 40 ต้น พร้อมทังได้มอบพันธ์กล้าไม้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองเสือนำไปปลูกที่บ้าน เช่น ต้นราชพฤกษ์ 20 ต้น , ต้นชะมวง 10 ต้น , ต้นพยุง 50 ต้น , ต้นกระทิง 10 ต้น , ต้นสารภี 10 ต้น , ต้นมะค่า 24 ต้น
ทางด้านพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า ทางทีมคนรักปทุมได้ประสานไปทางชลประทานซึ่งก็ได้รับความรวมมืออย่างดี ให้นำโดยเอาโป๊ะรถแบคโฮมาลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ เนื่องจากปากคลองระบายน้ำเป็นจุดสำคัญรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ เมื่อเราลอกคลองชาวบ้านเกษตรกรทั้งหมดจะได้ไม่ขาดน้ำ จากสภาพคลองสิบสองมีจุดที่เป็นสันดอนเกือบตลอดคลอง และมีวัชพืชหญ้าขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่นใดมาทำการขุดลอกมานานแล้ว จนคลองมีสภาพตื้นเขินอีก อย่างไรก็ตามเมื่อจะรอให้ภาครัฐลงมาดำเนินการก็ติดระเบียบและขั้นตอนหลายๆอย่าง ซึ่งชาวบ้านที่ทำเกษตรกรคงรอไม่ได้ จะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรล้มตายได้เนื่องจากขาดน้ำ วันนี้ทีมคนรักปทุมโดยนายเสกก ประเสริฐสุข ได้จัดหาซื้อโป๊ะเรือรถแบคโฮ และอีกส่วนหนึ่ง ก็มีพี่น้องร่วมบริจาคเงินช่วยกันมา และต่อไปโป๊ะเรือรถแบคโฮลำนี้จะทำงานตลอด และช่วยเหลือประชาชนทุก ๆ คลองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ คือจะต้องแก้ปัญหาอย่างถาวร
ส่วน นายสุนันท์ เทศขวัญ อายุ 59 ปี เกษตรชาวหนองเสือ กล่าวว่า ตนเองเป็นเกษตรกรปลูกถั่ว มะระกอ และนำนาปลูกข้าว รวม 5 ไร่ ปัจจุบันน้ำในคลองแห้งจึงไม่เพียงพอกับการใช้น้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตร เริ่มได้รับความเสียหายจากการขาดน้ำ การที่ทีมคนรักปทุมนำรถแบคโฮมาลอกคลองถือว่าดีมาก และเป็นกุศลในการที่ช่วยกันเสียสละทุนทรัพย์ ช่วยพวกเราชาวเกษตรกร ได้มีน้ำใช้ เพื่อผลผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ้น
ทางด้าน นายณรงค์ สุวรรณพินิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านชาวคลองสิบสองได้ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำในคลองแห้ง ปกติแล้วทุกปีน้ำจะมีพอใช้ ปีนี้แล้งหนัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ทำการเกษตรได้รวมตัวกันบริจาคและตั้งคณะกรรมการเพื่อสูบน้ำจากคลองสิบสาม ลงมาในพื้นที่คลองสิบสองแต่ก็ยังไม่พอกับการใช้น้ำ วันนี้ดีใจมากเลยที่ทางทีมงานคันรักปทุมได้นำโป๊ะเรือรถแบคโฮเข้ามาขุดลอกคลอง ถือว่าเป็นการตั้งใจแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ที่ได้รับความลำบากกันมานาน.