นายกฯ ประกาศพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภาที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ว่า ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นเรื่องของวิถีทางทางการเมือง ให้เข้าใจว่าวันนี้มีนายกรัฐมนตรีใหม่ และมีรัฐบาลใหม่แล้ว

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้ง ทุกหน่วยงานชี้แจงแล้ว ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปริมาณฝนมีน้อยเกินไป เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง สาเหตุจากสภาวะอากาศโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ทั้งไทย และอาเซียน ที่ผ่านมาพายุเข้ามาน้อยและสลายตัวไปก่อน ทำให้ฝนตกน้อยลงไปอีก จึงทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย ประกอบกับการทำนาปรังของเกษตรกร ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน มีการปลูกเกินในปริมาณมากกว่า 1 ล้านไร่ โดยปริมาณน้ำมีเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก 1.3 ล้านไร่ แต่เกษตรกรเพาะปลูกไปกว่า 2.6 ล้านไร่ และเมื่อประชาชนเรียกร้องก็ต้องปล่อยน้ำ จนถึงขีดจำกัด และไม่สามารถปล่อยเพิ่มได้อีกเพราะเกรงจะกระทบกับน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค ของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานพยายามทำอย่างเต็มที่ เพื่อดูแลน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคก่อน แต่แนวทางบริหารจัดการให้สัมพันธ์กับพื้นที่การเพาะปลูกเป็นแนวทางที่รัฐบาลใหม่จะต้องเข้ามาดำเนินการต่อไป ไม่มีอะไรที่ทำในรัฐบาลนี้และจบสิ้นในทันที ทุกรัฐบาลต้องทำต่อไป และหลังจากแถลงนโยบายแล้ว 19 กระทรวงจะทำงานร่วมกัน 100 เปอร์เซ็นต์ เอาปัญหาทุกอย่างปรึกษาหารือหาแนวทาง วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม แก้ปัญหา ลดความเสี่ยงไม่สร้างปัญหาเพิ่มจากปัญหาเดิม จากบทเรียนที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม โลกเปลี่ยนทุกวัน ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เกิดเม็ดงาน และแก้ไขปัญหาการทุจริต เรื่องใดอยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งต้องเคารพ

ส่วนกรณี พรรคพลังประชารัฐ จัดสัมมนาในรีสอร์ต ในพื้นที่ที่รุกป่า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนกันไป ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ อย่าหยิบเรื่องหลายเรื่องมาตีกันจนทำงานไม่ได้ ถ้าไม่ให้รัฐบาลและประชาชนมาร่วมแก้ไขแล้ว ใครจะเข้ามาดำเนินการ ทุกเรื่องมีซ้าย และขวา มีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นี่คือประชาธิปไตย ย้ำที่ผ่านมา รับฟังความเห็นทุกฝ่าย หากมีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ก็จะใช้อำนาจที่มีอยู่เข้าไปแก้ไขในรัฐบาลที่ผ่านมายังทำได้เพียงเท่านี้ เพราะประชาชนยังมีปัญหาเรื่อง การเคารพกฎหมายพื้นฐาน ต่อไปนี้จะต้องมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายพื้นฐาน หากสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างก็ทำได้…