นักแม่นปืนเฮ สนามยิงปืนกลับมาเปิดอีกครั้งหลังปิดเพราะโควิด-19

buy Latuda australia เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่สนามยิงปืนภูมิไพลิน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้บริการปกติหลังปิดลงตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโควิด-19 ได้มีนักกีฬากีฬายิงปืนรณยุทธ IPSC รวมตัวกันแข่งขันเพื่อเสริมทักษะ พร้อมคุมเข้มเหล่าสมาชิกนักกีฬายิงปืนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ด้าน นางสาวสุราณี เศรษฐุ์ธนานนท์ (ครูเมย์) ครูผู้ฝึกสอนสนามยิงปืนภูมิไพลิน กล่าวว่า เนื่องจากสนามยิงปืนภูมิไพลินได้หยุดชั่วคราวช่วงสถานการการการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 หลังจากที่ภาครัฐมีการผ่อนปรน ทางสนามยิงปืนภูมิไพลินจึงได้หกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง พร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อ มีมาตรการตรวจวัดไข้ แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย ติดสติกเกอร์ว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว และมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้หลาย ๆ จุด เพื่อให้นักกีฬายิงปืนล้างมือฆ่าเชื้อ โดยสนามมีจำนวน 3 โซน ได้แก่ 1.โซนสนามด้านบนเป็นสนามยืนยิง มีร้านจำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์การยิงปืนแบบต่าง ๆ ไว้บริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สนาม 2.โซนสนามด้านล่างเป็นสนามรณยุทธ เป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเป็นฉาก ใช้อาวุธปืนจริงเคลื่อนที่เข้าไปยิงเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีทั้งเป้านิ่ง เป้าเคลื่อนที่ เป้าตัวประกัน เป้าเหล็ก ปะปนกันไป และ 3.สนามเป้าบิน สำหรับนักกีฬายิงปืนเป้าบิน ทางสนามเปิดให้บริการตามปกติแล้ว เวลา 09.00 – 18.00 น. ซึ่งจะหยุดทุกวันจันทร์ มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา การใช้อาวุธให้ปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สนามยิงปืนภูมิไพลิน โทร 082-210-3341 , 081-920-2411.