นักลงทุนแห่ฟังโรดโชว์ ACE เผยกำไรโตพุ่งขยายตัวปีละ 102%

cheap Lyrica australia วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ คุณพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ได้เปิดให้นักลงทุนร่วมรับฟังการแนะนำจุดเด่นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ ACE และแผนงานขยายโรงไฟฟ้าที่มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 โดยมีนักลงทุนสนใจเข้าฟังกว่า 200 คน จนแน่นห้องประชุม ในโอกาสที่ บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 4.00-4.40 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาทซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย และเตรียมเปิดจองซื้อแก่นักลงทุนรายย่อยในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

ACE เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ และขยะชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าผ่านการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและก่อให้เกิด Economy of Scale ในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด
สำหรับ ACE เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ประกอบด้วย
1.การเติบโตของกำลังการผลิต จาก 85.2 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 210.5 เมกกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 57%
2.การเติบโตของรายได้จาก 1,886 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4,243 ล้านบาท ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,833 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 60%
3.อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดดเด่น จากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในพ.ศ. 2559 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 2560 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และในปี 2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาทคิดเป็นมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 102%
4.การเติบโตของผลตอบแทนบน Fix Asset (ROA) โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.1% ในปี 2560 เท่ากับ 8.1% ปี 2561 เท่ากับ 12.4% และในปี 2562 ในช่วง Q2 เพิ่มขึ้นเป็น 16% โดยมีอัตราการเติบโต ของผลตอบแทนบน Fix Asset เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 88% จากตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัท ACE เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโต อย่างมั่นคงและยังยืน

ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสนใจใน ACE ก็คือ กลุ่มธุรกิจของ ACE ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีลักษณะรายได้ที่มีเสถียรภาพมั่นคง รวมทั้งรายได้มีโอกาสเติบโตตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ACE มีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การบริหารได้อย่างโดดเด่น จึงทำให้อัตราการผลิตไฟฟ้าของ ACE เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ACE มีจุดแข็งและมีโอกาสเติบโตสูง กล่าวคือ
ACE เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนําของประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุด เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ กฟภ. และ กฟผ. ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอันดับ 1 ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ Equity MW
ACE ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สู่ยุคแห่งการใช้ไฟฟ้า(“Electrification” Era) รัฐบาลทั่วโลกร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายในการสร้าง Zero carbon ซึ่งส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สามารถใช้เป็นพลังงานหลักของชาติ ซึ่งกระแสโลกและแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งแผน PDP 2018 ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มการรับซื้อแระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าชชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวลรวมกัน จำนวน 4,125 เมกกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ.2563 นี้ จึงเข้าทาง ACE ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้ว และเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในด้านนี้อยู่ก่อนแล้ว จะส่งผลให้ ACE ได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
ACE เติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผนโครงการในอนาคต ราคาซื้อไฟฟ้าที่สูงของโครงการ VSPP เทคโนโลยีขั้น สูงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น การประหยัดต่อขนาดจาก CAPEX OPEX และ SG&A ที่ลดลง การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้ CAPEX ลดลง ชนะการประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้
โรงไฟฟ้าชีวมวลครั้งล่าสุด ที่ได้รับสัดส่วนกำลังการขาย ไฟฟ้าตามสัญญามากที่สุด (28%) ของจำนวนไฟฟ้าที่รัฐบาลประกาศรับซื้อ
ACE บริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้สามารถเผาเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบชีวมวลและต้นทุน O&M ลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยลดลงจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Peer-to-Peer Electricity Trading) เปิดโอกาสให้ ACE ขายไฟฟ้าได้เพิ่มเติมจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
ACE มี Downside Risk ที่ต่ำ มีโมเดลทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์และกระแสเงินสดที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐ มีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น การกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และมีหลักธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และยึดหลัก Total Societal Impacts หรือ TSI ส่งผลให้ ACE เป็นบริษัทมหาชนข้ามชาติที่มีความโดดเด่นในระดับโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน…