ชาวลำลูกการ่วมแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปักษาเกมส์ครั้งที่ 5

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2562 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา เปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี 2562 ปักษาเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมขบวนพาเหรดสู้ภัยยาเสพติดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกายหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งสามัคคีในชุมชนทั้ง 27 ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลลำลูกกา ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวลำลูกกาทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ร่วมเดินพาเหรดแสดงความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทุกชุมชนจะจัดขบวนพาเหรดที่แสดงถึงสู้ภัยยาเสพติด โดยแต่ละชุมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดที่จะต่อสู่กับการแพร่ระบาดยาเสพติดแก่เยาวชนและในชุมชน ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความสนใจในการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ พร้อมรณรงค์ลดโลกร้อนชุดรีไซเคิลจากถุงพลาสติก ส่วนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้าน เช่น การแข่งขันยิงปืน การแข่งขันชักเย่อ สกีบก วิ่งซุปเปอร์แมน สร้างเสียหัวเราะเฮฮ่าให้กับประชาชนในชุมชนที่ส่งเสียงเชียร์ทีมของชุมชนตัวเองอย่างสนุกสนาน
ด้าน นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดที่ทางเทศบาลตำบลลำลูกกาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น และรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง…