คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมอบถุงยังชีพ1700ชุดแก่ข้าราชการตำรวจ14โรงพัก

http://dearmckenzie.com/wp-content/cgialfa เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้เมตตา “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับ พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,700 ชุด เพื่อส่งมอบต่อยังครอบครัวของข้าราชการตำรวจ สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมอบถุงยังชีพแล้วรวมจำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม , ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 ห่อ , น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, น้ำดื่ม 2 ขวด, ไข่ไก่ 1 แผง ได้ทยอยมอบให้ 3 โรงพักได้แก่ สภ.คูคต , สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ , สภ.ธัญบุรี ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีจำนวน 14 โรงพัก มีข้าราชการตำรวจ 1,700 นาย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มีความตั้งใจจะมอบให้กับครอบครัวตำรวจทุกนายเพื่อแสดงห่วงใยช่วยเหลือข้าราชการตำรวจจังหวัดปทุมธานี และครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)


ด้านพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยปรารถนาที่จะส่งแรงใจร่วมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มอบทานมอบธรรมส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 ผ่านท่าน พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 28 ชุด ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้บริการส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่โรงพักทั้ง 14 แห่ง
ส่วน พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กราบขอบพระคุณ ความมีเมตตาของ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์และคณะสงฆ์ รวมถึงภาคเครือข่ายฯทั้งหมดที่ได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ทุมเททำงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบของโควิด-19 ไม่ได้มีแค่ประชาชน แต่ครอบคัวตำรวจก็ได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากปกติแล้วรายได้จากเงินเดือนของตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะนำไปใช้จ่ายของการชำระหนี้ต่าง ๆ การนส่งบ้านส่งรถ การส่งเสียเลี้ยงดูบุตรธิดา ส่วนรายได้ภายในบ้านจะเป็นเงินจากภรรยาที่เป็นคนหามาเพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว มีทั้งสาวโรงงาน เป็นลูกจ้าง พนักงานขายสินค้า รวมถึงขายอาหารตามสั่ง เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาด ภรรยาจึงตกงาน จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป จึงได้ประสาน หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และภาคีแคลือข่ายฯ เพื่อขอรับถุงยังชีพเพื่อบรรเทาภัยโควิด-19 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมอบมานี้ จะถึงมือตำรวจและครอบครัวอย่างแน่นอน.