ชาวต่างชาติร่วมพิธีไหว้ครูครอบเศียรปู่ฤๅษีสุดขลัง ลูกศิษย์อ.แจ๊ว เหนือดวง ตัวสั่นของขึ้น

ริมโชคลาภ เสริมบารมี โดยมีอาจารย์แจ๊ว เหนือดวง หรือ นาย ณรงค์ โลหะเวช อาจารย์สักชื่อดัง ลายพระพุทธเจ้าเหนือดวง ของจังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าพิธี