พุทธศาสนิกชนร่วมบุญตักบาตรพระ30,000รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์

รัฐบาลมัณฑะเลย์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคี เครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดงานตักบาตรพระ 30,000 รูป ที่ สนามบิน Chanmyathazi เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตรของชาวพุทธ