หนูน้อยร่วมวิ่งการกุศล Hero Run Junior2 รายได้ทั้งหมดมอบโครงการพระดาบส

กิจกรรม Hero Run Junior 2 (ฮีโร่รันจูเนียร์ครั้งที่ 2) เป็นกิจกรรมที่ดีร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการจัดวิ่งการกุศลภายในสวนสนุก โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบโครงการพระดาบส