ข่าวทั่วไป ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธโคกโพธิ์

ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีนำนักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ มอบอาหารกลางวันให้โรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธโคกโพธิ์