ข่าวทั่วไป ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ชาวลำลูกการ่วมแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ปักษาเกมส์ครั้งที่ 5

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี 2562 ปักษาเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมขบวนพาเหรดสู้ภัยยาเสพติดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกายหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด