ข่าวทั่วไป ข่าวเด่นประเด็นร้อน

มูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทาน 50​ วัดที่ประเทศกัมพูชา

สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี กิตติบัณทิต นน แงด สังฆนายกฝ่ายมหานิกายแห่งประเทศกัมพูชา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดพนมเปญ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 50 วัด รับการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้