ไพบูลย์ ลั่น มีสถานะส.ส.พปชร. หลังยื่นใบสมัครสมาชิก

วันที่ 9 ก.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป เปิดเผยว่า ตัวเองได้ไปยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากราชกิจจานุเบกษาลงประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ ซึ่งส่งผลให้ตัวเองต้องสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกพรรค และตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 91 วรรค 4 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101 วงเล็บ 10 ตัวเอง จึงต้องไปหาพรรคสังกัด จึงได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และได้ทำหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เปลี่ยนมาเป็นสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และให้สภาเปลี่ยนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ จาก 116 คน มาเป็น 117 คน โดยในหนังสือที่ยื่นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสารการตอบรับจากพรรคพลังประชารัฐ เรียบร้อยแล้ว มีใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร มีใบสมัครสมาชิก ทำให้สถานภาพของตัวเองตอนนี้ เป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐโดยสมบูรณ์

ส่วนการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการดำเนินการพรรคของพรรคประชาชนปฏิรูป เป็นเรื่องที่ตัวเองต้องทำในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคซึ่งต้องส่งบัญชีให้นายทะเบียนพรรคภายใน 30 วัน และจัดเอกสารเพิ่มเติมส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. ในช่วงที่มีการตรวจสอบ

นายไพบูลย์ ยังระบุว่า หากจะเรียกตัวสถานะตัวเองตอนนี้ คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ส่วนปัญหาคะแนนเสียงจากพรรคการเมืองเดิม จะส่งผลอะไรในอนาคตหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ ระบุว่า ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ จึงถือว่า ให้ดำเนินการเฉพาะตัว ส.ส. ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 รับรองไว้ ก็ดำเนินการไปตามนั้น ส่วนเรื่องการนำคะแนนไปคำนวณใหม่หรือไม่ เป็นเพียงความเห็นที่หลายคนแสดงออกมา แต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ก็ย่อมไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เมื่อตัวเองเข้าไปเพิ่มในพรรคพลังประชารัฐ การจัดสรรสัดส่วนในการทำงานสภา ก็อาจจะมีการจัดกันใหม่ เช่น กรรมาธิการต่างๆ ส่วนการทำงานในพรรคพลังประชารัฐขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรค แต่ตัวเองตั้งใจจะไปช่วยงานด้านกฎหมาย ซึ่งในวันอังคารที่ 10 กันยายนนี้ เวลา 15 นาฬิกา ตัวเองจะเข้าไปร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐเป็นครั้งแรก…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ