โรงพยาบาลปทุมธานีรับเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

buy Clomiphene serm วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นาย จรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่โรงพยาบาลปทุมธานี โดยมี นายแพทย์ สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ ประสิทธ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมพิธีรับมอบเครื่องแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19
ซึ่งโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 408 เตียง และมีแผนจะขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 600 เตียง ในปี พ.ศ.2564 โดยให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้ เป็นเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ยี่ห้อ Drager รุ่น Savina 300 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวน 1 เครื่อง ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อโรงพยาบาลปทุมธานี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลปทุมธานีจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ.