โรงพยาบาลปทุมธานีรับมอบหน้ากากอนามัยรองรับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล และ นายนพไพสิษฐ์ ตระกูลนาบำรุง ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (NIDA MAX) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี , นางอารุณี คชายั่งยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในภารกิจรองรับมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ด้าน นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในการรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นให้บริการผู้รับบริการ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคลากรของโรงพยาบาล นอกจากนี้ในการใช้ยังต้องให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจที่อาจจะแพร่เชื้อ หน้ากากอนามัยจึงใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณ ผู้ใจบุญมาอนุเคราะห์บริจาคหน้ากากอนามัย หากใครสนใจบริจาคสามารถบริจาคที่โรงพยาบาลได้นะครับ ยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก …