โป๊ปฟรานซิส ถึงไทยแล้ว รัฐบาลจัดขบวนเกียรติยศต้อนรับที่ บน.6 ดอนเมือง

เมื่อเวลา 12.30 น. เครื่องบินโดยสารสายการบินอลิตาเลีย ได้นำสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยทางรัฐบาลไทยจัดพิธีรับเสด็จ พร้อมขบวนเกียรติยศ โดยการเสด็จเยือนไทยครั้งนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 เพื่อต้อนรับและถวายพระเกียรติยศ

โดยวันที่ 20 พ.ย. พร้อมกันนี้ ซิสเตอร์อานา โรซา ซิโวรี อายุ 77 ปี รองอธิการิณี โรงเรียนคาทอลิก หญิงล้วนเซนต์แมรี พระญาติอยู่ในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ผู้มีทวดคนเดียวกันกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้มารอต้อนรับด้วย

ทั้งนี้จะมีการปิดการจราจร 2 ช่วง คือ ช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย ในวันที่ 20 พ.ย. ช่วงเวลา 12.30-13.00 น. จะใช้เส้นทางกองบิน บน.6 ดอนเมือง ทางด่วนโทลล์เวย์ดอนเมือง ทางด่วนดินแดง ทางด่วนพระราม 4 ถนนพระราม 4 และถนนสาทร

ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ (21 พ.ย.) จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล แล้วพระองค์เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเสด็จ รพ.เซนต์หลุยส์ เพื่อพบปะคริสต์ศาสนิกชน…

ขอขอบคุณ ไทยรัฐ