“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระทวีทรัพย์ สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากวัด, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม, ไวยาวัจกรและกรรมการวัด, สารวัตรกำนันฯ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6, ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามและโรงเรียนวัดนิเทศน์, ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ, ผู้บริหารบริษัท ไทยนำทิพย์ จำกัด โรงงานรังสิต บริษัท เซ่งเฮง นูลเดิ้ล จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม ยิ่งเจริญ ทาวเวอร์เครน เซอร์วิส จำกัด บริษัท คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ


ในโอกาสนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี และกรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “3 พันธกิจ, 5ส เครื่องมือ, 7 แนวทางการดำเนินงาน และ 9 แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5ส

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการบรรยายอบรมให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ (คณะกรรมการ 5ส) จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศนโยบาย 5ส และสำรวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา และจัดทำแผนในการปรับปรุงต่อไป โดยคณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะ ในส่วนพื้นที่ “คลังสงฆ์” เป็นครั้งแรกในวันพระแรกของเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ต่อไป…