เปิดวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมให้นักศึกษาและบุคคลากรเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว

http://ifcus.org/wp-load.php ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประธานเปิด “วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม” โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำหรับวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามเกณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มขอบเขตงานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของจังหวัด เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง ในช่วงแรกของการให้บริการ คลินิกจะให้บริการแก่นักศึกษาโดยขึ้นทะเบียนบัตรทองกับคลินิกเป้าหมาย 2,500 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 700 คน โดยใช้สิทธิประกันชีวิตของมหาวิทยาลัย และตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์เวรปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ประจำเพื่อให้บริการ
การให้บริการหลักของคลินิก ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคภูมิแพ้ โดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจโรคผิวหนัง โดยแพทย์เฉพาะทาง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคกระดูกและข้อ เย็บแผล – ล้างแผล ตรวจครรภ์ – ฝากครรภ์ ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับนักศึกษาสิทธิบัตรทอง ที่รักษากับวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ถ้าจำเป็นต้องได้รับการรักษานอกเหนือจากทางคลินิกแล้ว จะมีการส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี และถ้านอกเหนือจากนั้นอีก ทางโรงพยาบาลสามโคก จะส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างดีที่สุด
นอกจากทางคลินิกจะทำการรักษาโรคแผนปัจจุบันแล้ว ยังมีการให้บริการแพทย์แผนไทย โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นวดรักษา นวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า ประคบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร และดูแลมารดาหลังคลอดบุตร
ทั้งนี้ วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม ได้รับขึ้นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ บัตรทอง สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล และได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยจะเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. ยกเว้นแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง ปฏิบัติงานวันจันทร์ เวลา 14.30-18.30 น. และแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ปฏิบัติงานวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.