เจ้านครปากเซรับมอบถุงยังชีพ

graphically เจ้านครปากเซรับมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต (ป.ธ.9,ดร.) เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้ว กล่าวว่า วันนี้ (16ก.ย) ได้นำถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ที่รับมอบจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายไปช่วยเหลือชาวปากเซ แขวงจำปาสัก โดยมีท่านสุลีวัลย์ สุวันทศิลป์ เจ้านครปากเซ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังนำถุงยังชีพไปมอบแก่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค แม้น้ำลดระดับลงแล้วแต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมถึงบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก…