เจ้าคุณธงชัยมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19ให้กับชุมชนเลียบคลองเจ็ด

วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 300 ชุด ในโครงการสนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี , พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าคณะตำบลท่าทราย เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก , นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้การตอนรับ

บรรยากาศการมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองเจ็ด ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มารอรับอาหาร จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิไข้ จะต้องไม่เกิน 37.5 องศา และเดินผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทางโรงเรียนได้จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างกัน 2 เมตร พร้อมกับเดินห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่วนถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำมันพืช 1 ขวด น้ำปลา 1 ขวด ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไข่ไก่ 20 ฟอง

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) ได้เทศนาธรรมเรื่อง โพชฌงค์ 7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ประกอบด้วย 1.สติ ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ จิตอยู่กับเรื่อง 2.ธัมมวิจยะ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรม 3.วิริยะ ความเพียร 4.ปีติ ความอิ่มใจ 5.ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ 6.สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์ 7.อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง ในส่วนของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ประเทศไทยจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่อาตมาก็ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาท สิ่งที่กฎกติกาของรัฐบาลที่ประกาศออกไป ก็ขอให้ปฏิบัติใมห้อย่างเด่นชัด อย่างวันนี้เราก็ยังไม่กล้าที่จะผ่อนผันในเรื่องของการชุมชน จะเห็นว่ายังคงให้เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด้าน พระครูโสภณพรหมรังสี กล่าวว่า เป็นโครงการพระราชดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เป็นโรงทานเคลื่อนที่หรือเรียกว่าโรงทานสัญจรมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิด 19 นะบ้านดงละคร ระหว่างคลอง 7 และคลอง 8 ธัญบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีพร้อมทั้งเหล่าจิตอาสาทุก ๆ ท่าน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือเจ้าประคุณสมเด็จธงไชย และท่านผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด 19 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านใดมีพระราชดำริให้ทำโครงการโรงทานเคลื่อนที่ ในวันนี้โรงทานวัดพรหมมหาจุฬามณีจังหวัดนครนายกได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาช่วยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบและเป็นพี่น้องที่ยากไร้อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดนครนายก

ส่วน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโรงทานเคลื่อนที่ โดยการเครื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชาชนมีความเดือดร้อนจริง ๆ เรามีการเตรียมการตามมาตราการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในการมอบสิ่งของช่วยเหลือ ถือแม้สิ่งของที่มอบให้จะไม่มากนัก แต่จะเป็นสิงที่ช่วยหรือบรรเทาทุกข์ให้เขาได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ…