เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการมอบทาน มอบธรรม

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เมตตาเป็นประธานในพิธีเจิมป้าย ปิดแผ่นทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และติดตั้งป้าย “อาคารพัฒนาพฤกษาบี” ในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องสุขา ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “พฤกษา บี” ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณนิติพจน์ เดชคำภู ประธานนิติบุคคลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ผู้นำชุมชน และคุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง พร้อมคณะ ร่วมถวายการต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เป็นปฐมเริ่ม ซึ่งคณะสงฆ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ จะได้มีการขยายผลการดำเนินงานฯ ในวงกว้างต่อไป โดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้มอบปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้สำหรับผู้ป่วย พร้อมสนทนาธรรม ให้กำละงใจ และให้พรอันเป็นสิริมงคล นำมาซึ่งความปลื้มปีตีใจกันถ้วนหน้า

ในท้ายที่สุด เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้เมตตาเดินทางไปยังสวนต้นไม้ พื้นที่สีเขียวกลางหมู่บ้าน “พฤกษา บี” เพื่อเยี่ยมชม และรดน้ำ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ซึ่งทางนิติบุคคลฯ ได้เข้ารับต้นกล้าจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 จากนั้น ได้นำมาปลูกภายในหมู่บ้านฯ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ทำให้ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เจริญเติบโตสวยงามเป็นอย่างมาก โดยได้มีการสร้างฐานรองรับเป็นลักษณะ 8 เหลี่ยม ซึ่งมีนัยยะทางธรรมสื่อถึงหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่อง “มรรคมีองค์ 8 ประการ” …