เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบถุงบรรเทาภัยโควิดให้ครอบครัวตำรวจและปชช.กว่า5,000ชุด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ได้ถุงบรรเทาภัยโควิด-19 ให้กับ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งมอบต่อยังครอบครัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มอบถุงยังชีพแล้วรวมจำนวนกว่า 5,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม , ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง , บะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป 6 ห่อ , น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร, น้ำดื่ม 2 ขวด, ไข่ไก่ 1 แผง ได้มอบให้กับข้าราชการตำรวจภูธรทั้ง 14 โรงพัก และตำรวจตระเวนชายแดนประจำ กองบังคับการตำรวจ ตระเวนชายแดนภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และชุมชนหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เพื่อแสดงห่วงใยช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)
ด้านพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยปรารถนาที่จะส่งแรงใจร่วมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มอบทานมอบธรรมส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 ผ่านท่าน พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 พร้อมที่กดแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 6 ชุด ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้บริการส่งเสริมมาตรการต้านโรคระบาดโควิด-19
ส่วน พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณในความกรุณาของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มีความห่วงใย และได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของวิกฤตของบ้านเมือง ที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมทำอยู่เช่นเดียวกัน แต่ในครั้งนี้รู้สึกเป็นกำลังใจที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่มา จากพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายฯของเจ้าคณะเจ้าวัดปทุมธานี ที่ได้รวบรวมสิ่งของ ที่จะเป็นประโยชน์กับการดำรวชีวิตกับผู้ใต้บังคับบัญชา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้.