เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะสงฆ์มอบถุงยังชีพส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ชุมชนชุมชนภักดีราชา ซอยรังสิต-นครนายก 45 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันมอบถุงยังชีพ “มอบทานมอบธรรม” สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนวงรอบวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

การดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” ด้วยการมอบถุงยังชีพเป็นทาน เพื่อเป็นการส่งแรงใจ ด้วยห่วงใย ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานฯ ในสถานการณ์โรคระบาด เป็นครั้งที่ 3 โดยมอบถุงยังชีพอีกจำนวน 150 ชุด รวมแล้วถึงปัจจุบันมอบถุงยังชีพไปแล้วจำนวนร่วม 1,000 ชุด โดยถุงยังชีพแต่ละชุด ประกอบด้วย บรรจุข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม, ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6 ห่อ, น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และน้ำดื่ม จำนวน 2 ขวด ส่วนการให้ธรรมเป็นการให้ธรรมมะ มีพระสงฆ์ไปโปรดจะได้มีกำลังใจ ในการต่อสู้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ย่อท้อต่อการดำเนินชีวิต โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่แบ่งปัน ส่งแรงใจแก่ประชาชน โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ทำมาตลอด เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน คือ “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน…