เกษตรกรชาวสวนชื่นชมบิ๊กแจ๊สมองอนาคตลุยฟื้นแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่สวนปู่กะย่า ปฎิรูปที่ดินล็อค 5 ไร่ หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรัก อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ หลังเกษียณได้ทำสวนไม้ผลผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและคณาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จากทั่วประเทอย่างต่อเนื่อง จนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งติดต่อกันหลายเดือน จนได้รับความช่วยเหลือจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และทีมคนรักปทุม นำโป๊ะเรือรถแม็คโครขุดร่องน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกจนชาวบ้านเกษตรต่างสูบน้ำเลี้ยงพืชเกษตรได้ฟื้นตัวเจริญเติบโตออกผลผลิตได้ตามปกติ

จากการสอบถาม ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล เจ้าของสวนปู่กะย่า กล่าวว่า เมื่อเดือนที่แล้วนั้นแย่มากเลย เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปริมานน้ำภายในคลองระบายน้ำต่างน้อยมาก เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำลดน้ำต้นไม้ พืชสวนไร่นา ปลาภายในร่องสวนแทบแย่ ต่อมามี นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้รับทราบปัญหา ลงพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 2,200 ไร่ เกิดภัยแล้งจะทำอย่างไรได้ และประชุมกลุ่มชาวบ้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จึงได้ให้ช่วยเหลือค่าน้ำมันสูบน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อให้ให้มีปริมานน้ำภายในคลองและเฉลี่ยให้เกษตรกรได้ใช้สูบเลี้ยงพืชเกษตร ภายหลังมีน้ำจากคลองระพีพัฒน์แต่เนื่องจากคลองต่าง ๆ สูงกว่าน้ำในคลองระพีพัฒน์ จึงต้องตั้งเครื่องสูบน้ำ ประกอบกับการที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และทีมคนรักปทุม นำโป๊ะเรือแม็คโคร มาขุดร่องน้ำภายในคลองที่เป็นพื้นที่ดอน เพื่อให้น้ำไหลไปยังเกษตกรอย่างทั่วถึง พืชสวนต่างของเกษตรกรจึงฝืนตัวและดีขึ้นหลังจากที่บางส่วนเริ่มแห้งตาย ฝากขอบคุณ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ที่ได้ลงพื้นที่มาดูแลชาวบ้านจริง ๆ มาเห็นและรับทราบปัญหา รวมถึงแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้
ในส่วนของสวนปู่กะย่า บนพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนสายรังสิต-นครนายก คลอง 12 ฝั่งเหนือ เป็นสวนไม้ผลผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะยงชิด กระท้อน อินถารัม ขนุน มะละกอ ตะไค้ร ถั่วฝักยาว ในร่องสวนเลี้ยงปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลายี่สก ซึ่งอาหารที่นำมาให้ปลาคือ ผลไม้สุกงอมจนขายไม่ได้หรือมีรอยตำหนิ เช่น ขนุน มะม่วง และ มะละกอสุก สามารถแวะเข้าชมได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือพูดคุยสอบถามกับ ดร. ปรีชา ได้ที่เบอร์โทร.0632924745