อุตสาหกรรมนวนครใส่ใจพนักงานเดินหน้าโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์

isotretinoin with no rx เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.62 ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ตำบลคลองหนึ่ง อำภเอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ รองผู้กำกับสอบสวนสภ.คลองหลวง นายภพพร จันทวานิช ผู้บริหารบริษัทนวนครจำกัด(มหาชน) และตัวแทนบริษัทต้นแบบโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร พร้อมทั้งพนักงานของบริษัทในเขตอุตสาหกรรมที่ขับขี่การจัดโครงการในวันนี้รถจักรยานยนต์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร มีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัยทั้ง 7 บริษัท ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมรณรงค์การขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ได้ให้การสนับสนุน เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี3 ฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดในปี 2562เกิดอุบัติเหตุจำนวน 1,962 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1,722 คน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 368 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 1 คน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำนวน 28 ครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีโรงงานจำนวน 192 แห่ง มีชุมชนจำนวน 5 ชุมชน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนนปี 2554 – 2563 มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย


ด้าน นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%’ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน และบริษัทที่มิได้เข้าร่วมหน่วยงานต้นแบบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได้มีความตระหนักในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย 100% เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ และท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป…