อำเภอคลองหลวงยึดมาตรการเข้มงวดคัดกรองบริการประชาชนสกัดโควิด-19

Newbury เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ยึดมาตรการ เข้มงวดตรวจคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ สกัดโควิด-19 โดยให้ผู้ใช้บริการนำโทรศัพท์มือถือมาสแกน เป็นการเช็กอินก่อนเข้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง เมื่อใช้บริการเสร็จก็ต้องสแกนอีกรอบเป็นการเช็กเอ้าท์ นอกจากนี้ทางอำเภอคอลวงหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาเข้าเวรสลับสับเปลี่ยนกันคอยตรวจตวัดไข้ ด้วยเครื่องแสกนอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาพร้อมให้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเดินผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในส่วนฝ่ายทะเบียนของอำเภอยังมีกระจกใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในการให้บริการ ประชาชนที่มารอคิวต้องรักษาระยะห่าง เจ้าหน้าที่ได้จัดที่นั่งไว้ห่างกัน 1 เมตร
ด้าน นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า เนื่องจากอำเภอคอลวงหลวงมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์มีถึง 284,000 คน และยังมีประชากรแฝงอีกจำนวนมาก เทียบเท่าจังหวัดเล็กบางจังหวัด มีประชาชนมาใช้บริการที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอคลองหลวง จำนวน 200-300 คน ต่อวัน อีกส่วนหนึ่งเป็นประชาชนที่เดินทางมาขอทำหนังสืออนุญาตออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล บางรายได้ขออนุญาตข้ามเขตจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทางอำเภอจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ด้วยการลงทะเบียนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ และลงทะเบียนด้วยมือ ตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องแสกนอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เดินผ่านเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าก็มีการควบคุมโรคในลักษณะนี้ เพราะมีประชาชนแวะเวียนเดินทางเข้าออกจำนวนมาก เช่นเดียวกับทางอำเภอคลองหลวง ที่มีประชาชนจำนวนมาก และมีประชาชนแวะเวียนมาใช้บริการเยอะเช่นกัน โดยเฉพาะอำเภอคลองหลวงเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเช่น ตลาดไท ตลาดไอยรา รวมถึงกิจกรรมค้าขายจำนวนมาก จึงต้องเข้มงวดการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตาการของ กระทรวงสาธารณสุขด้วย.