อนาคตใหม่ยังไม่ยอม ขอเลือกตั้งใหม่

พรรคอนาคตใหม่ออกแถลงการณ์ กรณีการนับคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม สืบเนื่องจาก น.ส.สาวิกา ลิมปสุวัณณะ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ พบความผิดพลาดในการรวมคะแนนของ กกต. จากเดิมที่ กกต.ประกาศใหผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนเสียงชนะผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ 147 คะแนน แต่เมื่อ น.ส.สาวิกา ได้นำคะแนนรายหน่วยมาตรวจสอบใหม่กลับพบว่าคะแนนของพรรคอนาคตใหม่ชนะพรรคประชาธิปัตย์อยู่ 4 คะแนน ทำให้กกต.มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

โดยปัญหาของการนับคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐมนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดการผิดพลาดได้ และมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนไปมา จนถึง 5 ครั้งได้เลย สรุปได้ตามนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2562 (วันเลือกตั้ง) พรรคประชาธิปัตย์ชนะไปด้วยคะแนน 35,615 ต่อ 35,762 (ชนะ 147 คะแนน)

ครั้งที่ 2 หลังจากวันเลือกตั้งประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ขอคะแนนรายหน่วยจาก กกต.มาตรวจสอบพบว่า คะแนนชนะพรรคประชาธิปัตย์ 4 คะแนน จากคะแนนรวม 35,766 ต่อ 35,762

ส่วนในครั้งที่ 3 , 4 นั้น เป็นการประกาศคะแนนในวันที่ 28 เมษายน จากหลายฝ่ายด้วยกัน ประกอบไปด้วย

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัยชนะได้คะแนนมากกว่าพรรคอนาคตใหม่ 4 คะแนน จากผลคะแนนรวม 35,707 ต่อ 35,711

นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี กรรมการ กกต.ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคอนาคตใหม่ชนะพรรคประชาธิปัตย์ 62 คะแนน จากผลคะแนนรวม 35,707 ต่อ 35,345

ครั้งที่ 5 ล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยนายจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงว่าพรรคอนาคตใหม่ แพ้ พรรคประชาธิปัตย์ 4 คะแนน จากผลคะแนนรวม 35,707 ต่อ 35,711

            ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พรรคอนาคตใหม่นั้นเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 124 เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมมากที่สุด พร้อมกับเป็นการหาข้อยุติของการนับคะแนนที่เกิดการผิดพลาดในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ได้อีกด้วย…

ขอขอบคุณที่มา posttoday