องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Jammalamadugu ที่ห้องประชุมประถมศึกษาชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ Active Learning ระหว่างหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิก 19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยรายงานสรุปการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการขยายผลยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังโรงเรียนในท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพจน์ ทรายแก้ว กล่าวรายว่า การเรียนแบบ Active Learning นี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการมา 3 ปีแล้วโดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการที่จะปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูให้ตอบโจทย์เรื่องของการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเกิดผลลัพธ์ในการเรียนอย่างแท้จริงมีลักษณะของการปฏิบัติจริงเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะให้ได้ความคิดในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนต่อได้ หลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิด เห็นว่าจะทำให้การเรียนการสอนของเราต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น Active Learning ของโรงเรียนสาธิตมหาลัยได้ยกระดับมาเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานก็คือการเรียนได้ทั้งในห้องเรียน และเรียนผ่านระบบออนไลน์หลักการสำคัญของ Active Learning ที่ทำมาในอดีตเราเน้นว่านักเรียนต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มีครูเป็นผู้ช่วยมีผู้ปกครองช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เห็นดำเนินการเห็นผลแล้วพอเจอสถานการณ์ครูผิดเราจะ apply จากหลัก Active Learning นั้นมาทำผ่านระบบออนไลน์ที่จะให้นักเรียนของเราสามารถเรียนรู้ได้ที่ไหนได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้ได้รับรายงานการเรียนการสอนทางไกล ถือว่าโอเคและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผ่านมาทางดาวเทียมทีวีได้ใช้โรงเรียนไกลกังวลเป็นต้นทางซึ่งพยายามพัฒนารายการต้นทางเพื่อให้เด็กปลายทางไม่ง่วงไม่หลับแล้วสนใจ แต่เนื่องจากครูไม่พอทำไงจึงจะให้เกิด Active Learning ที่ปลายทางในขณะที่ไม่มีครู อยากให้ ผอ. เล่าให้ฟังและยกตัวอย่างเพื่อจะนำไป apply ที่ต้นทางเพื่อให้เด็กโรงเรียนทางไกลจะได้เรียนแล้วสนุกเมื่อเขาไม่มีครูอยู่ในห้องมี และมีวิธีไหนบ้างที่จะให้การบ้านไปนี่คือวัตถุประสงค์ที่มาฟังการรายงานในวันนี้…