สสจ.ปทุมเตือนระวังสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาวมาเยือน

Wollongong เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2562 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ห่วงใยสุขภาพประชาชนช่วงปลายฝนต้นหนาว เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนปกติ โรคหวัดและไข้หวัดใหญ่พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
ด้าน นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวมีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็นอาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน โรคไข้หวัดช่วงปลายฝนต้นหนาว การป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพตัวเอง โดยการทำร่างกายให้อบอุ่น เช่นเมื่อเรานอนในห้องแอร์ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่น มีผ้าห่ม เมื่ออกนอกสถานที่ในเวลาฝนตกต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัว ทั้งร่มเสื้อกันฝน ช่วงเดือนที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมีการรณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคตามฤดูกาล ซึ่งเรามีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ต่อโรค ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน เมื่อกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นรุนแรงและลุกลามจะเป็นโรคปอดบวม และทำให้เสียชีวิตได้ ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามที่สาธารณสุขแนะนำ ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจะมีรายชื่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทางเรามีอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าไปแนะนำให้ประชาชน ทางที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะทำให้เรามีภูมิต้านทานที่จะทำให้เราไม่เกิดโรคไข้หวัดหรือหากเกิดก็จะมีอาการไม่รุนแรง

หากผู้ที่ต้องอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่น โรงเรียน โรงงาน แล้วทราบว่าตัวเป็นเป็นโรคไข้หวัดให้แล้ว ก็ต้องหยุดอยู่บ้าน เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่น เมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้เชื้อออกจากตัวเอง ส่วนบุคคลตัวไปก็ต้องระมัดระวังว่าจะไปติดเชื้อจากผู้อื่น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันทุกทาง ทั้งนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีเรามีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังโรค ทั้งการสอบสวนโรค การป้องกัน รวมถึงประสานไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค ทางเจ้าหน้าที่จะมีข้อมูลทุกด้าน…