สจ.ปทุมจี้ถามชลประทานแผนการใช้น้ำช่วงภัยแล้ง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 กุมภาพัน์ 2563 เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ ได้รับความเดือดร้อนในการสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรกร ซึ่งเป็นปัญหาหลักในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ (สจ.เบี้ยว) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงได้สอบถามทางกรมชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลกับประชาชน ในการสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรให้เป็นไปตามระเบียนหรือความประสงค์ของทางกรมชลประทาน เพื่อให้ เกษตรกรและประชาชนได้ผลประโยชน์สุงสุด

ด้านนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ภัยแล้งที่วิกฤตมากคือจังหวัดฉะเชิงเฉรา ที่ขาดแขลดน้ำในการผลิตน้ำประปา เป็นน้ำกร่อยน้ำเค็ม เมื่อน้ำจากคลองระพีพัฒน์มาไม่ได้ ทางกรมชลประทานจึงมีแผนที่จะนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามา ผสมกับน้ำจากคลองระพีพัฒน์เพื่อลดค่าความเค็ม เมื่อน้ำจากคลองระพีพัฒน์มาน้อยค่าความเค็มจึงมากขึ้น เมื่อมีน้ำไหลเข้ามาจึงมีความจำเป็นจะต้องแบ่งรอบเวรกันสูบน้ำของเกษตรกร หากทุกคนต่างคนต่างสูบน้ำ น้ำก็จะไม่เพียงพอแก่การผลิตน้ำประปา เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดต่ำลงอีก ที่ผ่านมาทางกรมชลประทานได้ทดสอบ โดยการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเติม ภายในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อส่งน้ำไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราผลิตน้ำประปา ในส่วนของการสูบน้ำไปยังอำเภอธัญบุรีและอำเภอหนองเสือจะมีตารางจัดรอบเวรให้ชาวบ้านเกษตรกรในการสูบน้ำ เพื่อการเกษตรกร หากมีการแบ่งการใช้น้ำคาดว่าเกษตรกรและผู้ใช้น้ำเราต่างอยู่กันอย่างสบายเลย แต่เมื่อเราต่างสูบน้ำไม่แบ่งกันจึงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการใช้น้ำในการทำนา ที่ผ่านมากรมชลประทานของความร่วมมือเกษตรกรชะลอการทำนา เริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม จะเข้ารอบของระบบน้ำเพื่อการเกษตร…