ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพแจกพันธุ์ไม้วันแรกคนละ300ต้นฟรี

where can i buy Pregabalin ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการป่าของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้ประชาชนรับพันธุ์กล้าไม้ 11 ชนิดวันแรก คนละ 300 ต้น โดยมีมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บรรยากาศการรับพันธุ์กล้าไม้ มีประชาชนได้รับการติดต่อจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ให้มารับพันธุ์กล้าไม่ตามที่กำหนดเวลา วันละไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันความแออัด ซึ่งหลักฐานการขอรับกล้าไม้ 1. บัตรประชาชน 2. ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป ซึ่งพันธุ์กล้าไม้ที่ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานครแจกให้ประชาชนมีจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ 1.สัก 2.พะยูง 3.ประดู่ป่า 4.มะค่าโมง 5.มะฮอกกานี 6.ตะเคียน 7.มะขวิด 8.มะรุม 9.เหลืองปรีดิยาธร 10.ทองอุไร (ประชาชนทั่วไปรับได้ชนิดละไม่เกิน 20 ต้น) และ 11.ขนุน (รับได้ไม่เกิน 100 ต้น) รวมหลายชนิดรับได้คนละไม่เกิน 300 ต้น เพื่อกระจายพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานครได้แจกพันธุ์ไม้ให้กับทางหน่วยงานราชการไปบางแล้ว โดยจะนำไปปลูกในวันสำคัญ ๆ ส่วนภาคประชาชนทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ได้เปิดให้ประชาชนมารับพันธุ์กล้าไม้วันนี้เป็นวันแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโวคิด-19 จึงมีมาตราการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโดยการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าศูนย์ฯ พร้อมกับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งทางกรมป่าไม้ได้เปิดให้ประชาทั่วไปการจองคิวการรับพันธุ์กล้าไม้ออนไลน์อยู่แล้ว ประชาชนสามารถเข้าไปจองคิวออนไลน์ก็ได้ ประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แห่งไหนก็ไปรับที่นั่น ในส่วนของการรับพันธุ์กล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้ามารับคิวกำหนดวันรับกล้าไม้ไว้ก่อน ในปีที่แล้วทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร มีประชาชนจองคิวเข้ามารับพันธุ์กล้าไม้ 1,000 กว่าคน แต่ปีนี้มีสถานการณ์โควิด-19 จึงมีประชาชนมาลงทะเบียนไว้แล้วประมาณ 200 คน ท่านที่ต้องการพันธุ์กล้าไม้สามารถมาลงทะเบียนจองคิวไว้ได้โดยเดินทางมาที่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามเบอร์ 02-977-6858 , 094-556-1624ตามวันเวลาราชการ …